มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun is the king of Thailand 
https://lejournaldupeintre.wordpress.com
http://michelbriat.wix.com/painting-news-briat
https://lestableauxdupeintre.wordpress.com

Advertisements